นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 - ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จังหวัดพังงา ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณหน้าวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง
2 09:00 - 00:00 - ร่วมถวายเทียนพรรษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จังหวัดพังงา ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดชนาธิการาม ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา
3 11:00 - 00:00 - ร่วมประชุมหารือการปรับพื้นที่ถมดินปรับภูมิทัศน์บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองจังหวัด ศาลากลางจังหวัดพังงา
4 14:00 - 00:00 ร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา