นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมขบวนแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จังหวัดพังงา ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณหน้าวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง
2 09:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา
3 11:00 - 00:00 ร่วมประชุมหารือการปรับพื้นที่ถมดินปรับภูมิทัศน์บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดพังงา
4 14:00 - 00:00 ร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
5 15:30 - 00:00 ประชุมข้าราชการสำนักงานจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา