นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 14:00 - 00:00 ประธานการประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด