นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมข้าราชการในสังกัดสำนักงานจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา