นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ร่วมการประชุมตามข้อสั่งการคณะกรรมการนโยบายและแผนบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ เรื่อง สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมลาฟลอร่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา