นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 - เวรผู้บริหารจังหวัด ช่วงวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
รายละเอียด : -
สถานที่ : -
2 07:00 - 00:00 - ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง
3 19:30 - 00:00 - ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาการเปรียญวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง