นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา
2 19:30 - 00:00 ร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาการเปรียญวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง