นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:00 - 00:00 ประธานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง อ.เมืองพังงา
2 09:30 - 00:00 ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดมหาธาตุวิชรมงคล (วัดบางโทง) ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่