นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 9 กรกฎาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 - เวรผู้บริหารจังหวัด ช่วงวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
รายละเอียด : -
สถานที่ : -
2 08:30 - 00:00 - ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านบางวัน ม.1 ต.บางวัน อ.คุระบุรี