นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 1 สิงหาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันสตรีไทยจังหวัดพังงา ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน
2 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมการจัดกิจกรรมเทศกาลชมโคมไฟ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
3 13:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างศูนย์ราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองจังหวัดพังงา
4 15:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการซ่อมบำรุงและสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมชายฝั่งบ้านปากเกาะ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองจังหวัดพังงา