นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 1 สิงหาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา