นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี