นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ครั้งที่ 3/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานฯ อ่าวพังงา ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา
2 15:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน จ.พังงา ครั้งที่ 2/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมโครงการชลประทาน พังงา