นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 - ประธานประชุมคณะทำงานพิจารณาการเยียวยาความเสียหายของผู้รับสัมปทานเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา
2 17:30 - 00:00 - ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน "เสน่ห์สีสัน โคมไฟบาติกแห่งอันดามัน : Phangnga Lantem Festival 2017"
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณเขาหลักเซ็นเตอร์ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า