นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ อ.ตะกั่วป่า
2 17:30 - 00:00 ประธานพิธีเปิดงาน "เสน่ห์สีสัน โคมไฟบาติกแห่งอันดามัน : Phangnga Lantem Festival 2017"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บริเวณเขาหลักเซ็นเตอร์ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า