นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 14:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา
2 17:30 - 00:00 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน "เสน่ห์สีสัน โคมไฟบาติกแห่งอันดามัน : Phangnga Lantem Festival 2017"
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณเขาหลักเซ็นเตอร์ ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า