นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 06:30 - 00:00 - ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน)
2 07:50 - 00:00 - ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณสวนสาธารณะหัวเขาช้าง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา
3 08:30 - 00:00 - ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน)
4 18:00 - 00:00 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา. 12 สิงหาคม 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังปัจจุบัน)