นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันครั้งที่ 6/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
2 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา(ห้องประชุมเล็ก)