นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 - ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน
รายละเอียด : -
สถานที่ : พื้นที่โครงการ "ภูวารี ปาร์ค วิลล์" ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า