นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:00 - 00:00 ร่วมประชุมการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ออนาคตของประเทศไทยในระยะ 20 ปีระดับภาคใต้
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรม ทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช