นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 ไปราชการกรุงเทพ ฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : -