นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:00 - 00:00 พลตรี เรวัตร พิชิตโชคอนันต์ ตำแหน่ง ผช.ผอ.ศปป.3 และคณะ เข้าพบ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องปฏิบัติราชการผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา
2 10:30 - 00:00 ร่วมรับฟังการบรรยายสรุป เรื่อง การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การทำประมงโดยผิดกฎหมาย และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาฯ
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา