นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 - เวรผู้บริหารจังหวัด ช่วงวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
รายละเอียด : -
สถานที่ : -