นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 16:00 - 00:00 - ร่วมเป็นเกียรติพิธีแถลงข่าว โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดพังงา (กิจกรรมเทศกาลชมโคมไฟ)
รายละเอียด : -
สถานที่ : บ้านเขาหลัก บีช รีสอร์ท ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา