นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2560
ที่ เวลา รายการ