นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 16:00 - 00:00 ประธานในพิธีแถลงข่าว "เสน่ห์สีสันโคมไฟบาติกแห่งอันดามัน : Phangnga Lantern Festival 2017"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ บ้านเขาหลัก บีช รีสอร์ท ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า