นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 6 สิงหาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 - ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ผู้ว่าฯ ชวนปั่น เที่ยวเมืองพังงา"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ถ้ำรถลอด สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา