นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 6 สิงหาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:50 - 00:00 ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีฉลองพระบัญชาตราตั้งเจ้าคณะจังหวัด พิธีมุทิตาสักการะพระครูวิสิฐศาสนการ เจ้าคณะจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ วัดนิคมสโมสร ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง