นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:15 - 00:00 ร่วมพิธีสงฆ์และวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติฯ งานครบรอบวันรพี ประจำปี 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศาลจังหวัดพังงา
2 13:00 - 00:00 ประธานพิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 บ้านบางสัก ม.8 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า