นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 7 สิงหาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมโครงการอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-205 IMPACT FORUM เมืองทองธานี