นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 - ประธานพิธีเปิดการอบรมความรู้ด้านสมุนไพร ในโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมภูงา จังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 - ตรวจสอบกลั่นกรองเพื่อพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม การขอต่ออายุประกอบธุรกิจโรงแรม
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมในเขตพื้นที่อำเภอตะกั่วป่า จำนวน 6 แห่ง
3 14:30 - 00:00 - ประธานประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา