นายชาญศักดิ์ ถวิล
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560
ที่ เวลา รายการ