นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ(ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันครั้งที่ 7/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต