นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ร่วมประชุมระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ กับสำนักงาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม รร.เซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กทม.