นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 ไปราชการกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด : -
สถานที่ : -