นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 ร่วมประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ในภาคใต้
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา