นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 - ไปราชการกรมการปกครอง
รายละเอียด : -
สถานที่ : -
2 19:00 - 00:00 - ประธานประชุมการดำเนินงานโครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชนจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา