นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 11 กันยายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 13:30 - 00:00 ประธานการประชุมโครงการก่อสร้างรั้วอาคารบริวารบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องรับรองจังหวัด ศาลากลางจังหวัดพังงา