นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 12 กันยายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 10:30 - 00:00 ร่วมประชุมอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่3/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมศุนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา