นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 13 กันยายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:30 - 00:00 ร่วมกิจกรรมโครงการเข้าวัดฟังธรรมสวนะ จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : วัดราษฎร์สโมสร ต.ถ้ำ อ.ตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
2 13:30 - 00:00 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จังหวัดพังงา
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมปาริฉัตร สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา