นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พุธ ที่ 13 กันยายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 07:30 - 00:00 ประธานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟยามเช้า) ครั้งที่ 17
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องทองคำ รร.ภูงา อ.เมืองพังงา
2 09:00 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม "สืบสานศาสตร์พระราชาเสริมสร้างปัญญา พัฒนาจิต เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์เผยธรรมภาค 17(ธ)วัดควนกะไหล ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง
3 11:00 - 00:00 ประธานการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงน้ำชา กองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต ภายใต้กิจกรรม "ธารน้ำใจ สู่ผู้ป่วยโรคไต"
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ โรงเรียนเกาะยาววิทยา อ.เกาะยาว