นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการของจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา
2 10:30 - 00:00 ประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร " สร้างศักยภาพสภาเกษตรกรจังหวัดพังงา "
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องพิงกัน โรงแรมภูงา
3 11:00 - 00:00 ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา