นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:00 - 00:00 ประธานการประชุมและมอบนโยบาย ในการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านจ.พังงา สัญจร ประจำเดือนกันยายน 2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ หอประชุมโรงเรียน เกาะยาววิทยา อ.เกาะยาว จ.พังงา
2 17:00 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาและกลุ่มจังหวัดอันดามัน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล จังหวัดเชียงใหม่