นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน ศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 - ไปราชการสำนักงาน ก.พ.
รายละเอียด : -
สถานที่ : -