นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 17 กันยายน 2560
ที่ เวลา รายการ