นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน เสาร์ ที่ 2 กันยายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 11:00 - 00:00 - ประธานพิธีปิดโครงการค่าย "ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดพังงา" ปี 2560 รุ่นที่ 4
รายละเอียด : -
สถานที่ : กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 425 ตะกั่วป่า