นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 21 กันยายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 17:00 - 00:00 ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาและกลุ่มจังหวัดอันดามัน
รายละเอียด : -
สถานที่ : ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จังหวัดอุดรธานี