นายเอกรัฐ หลีเส็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อาทิตย์ ที่ 3 กันยายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 เวรผู้บริหาร จังหวัดพังงา ช่วงวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
รายละเอียด : -
สถานที่ : -