นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน จันทร์ ที่ 4 กันยายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 09:30 - 00:00 ประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศษฐกิจจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2560
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา
2 10:00 - 00:00 ประธานเปิดกิจกรรม พม. ห่วงใย ชื่นใจประชา ใต้ร่มพระบารมี
รายละเอียด : -
สถานที่ : ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงา อ.เมืองพังงา