นายศรีพงศ์ บุตรงามดี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
 วัน อังคาร ที่ 5 กันยายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 08:45 - 00:00 ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
รายละเอียด : -
สถานที่ : โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา