นายมานิต เพียรทอง
ปลัดจังหวัดพังงา
 วัน พฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2560
ที่ เวลา รายการ
1 00:00 - 00:00 - ลาพักผ่อน
รายละเอียด : -
สถานที่ : -